Under vecka 32, 33 och 34 har Cool Minds från Malmö arrangerat gratis programmeringskurser för barn och ungdomar i Helsingborg på #pixlapiren. Under vecka 32 och 33 var privatperson välkomna, och under vecka 34 är det skolklasser och föreningar som står på schemat. Den 20:e augusti besökte CyberInfo #pixlapiren – då utbildade Cool Minds mellanstadieelever i Scratch.

Alrik He försäkrar sig om att eleverna vet hur en datormus fungerar Alrik He försäkrar sig om att eleverna vet hur en datormus fungerar. Han berättar att allt färre unga har använt en datormus, många har bara använt surfplattor och mobiler.

– Idag kommer det 30 mellanstadieelever från Husensjöskolan, berättar Alrik He, pedagog på Cool Minds, när jag anländer till #pixlapirens workshop-lokaler. Han är i full gång med att ställa iordning inför elevernas ankomst.

– Det blir lite trångt idag, fortsätter han. De andra veckorna när det var öppet för privatpersoner kom det ca 10–15 barn och ungdomar per dag. Men skolklasserna är större. På torsdag kommer det ca 35 elever från Drottninghögskolan. På fredag kommer det 36 elever.

– Min kollega kommer snart, vi är alltid två som hjälps åt när vi har sådana här dagar, fortsätter Alrik.

Alrik berättar om dagens upplägg. Han kommer visa hur Scratch fungerar och göra ett labyrintspel tillsammans med eleverna. Redan efter första timmen brukar eleverna ha ett bra grepp om Scratch, och många börjar utforska på egen hand. Under den andra timmen ska eleverna få komma med förslag på förbättringar på labyrintspelet. Då är det dags att vara kreativ.

– Vi får stöd från Helsingborgs kommun för att kunna genomföra de här veckorna, fortsätter Alrik.

Nu anländer också Alriks kollega från Cool Minds, Aml Abbas.

Dags att programmera

Klockan 09:00 anländer eleverna och de sätter sig två och två vid en dator. Alrik har förberett alla datorerna med Scratch, ett visuellt programmeringsspråk för unga att lära sig programmera i.

Alla sitter tysta och lyssnar intensivt på Alrik. Det märks att han har gjort det här förr. Han är glad och livlig, och förklarar på ett engagerande sätt om programmering. Han förklarar hur man kan använda programmering för att bygga och styra robotar och andra häftiga saker. Han visar en kort film om en robot som kan göra back-flips; det lyser upp i elevernas ögon.

Sen förklarar Alrik hur man kan jämföra kod med ett recept för en kladdkaka. Precis som receptet innehåller instruktioner gör koden det också.

Därefter blir det en kort genomgång av koordinatsystemet och hur detta hänger samman med spel som Super Mario, Sonic och Space Invaders; närmre bestämt att dessa spel är 2D och har 2 axlar, X och Y, och att man endast kan röra sig antingen sidledes eller uppåt och nedåt.

Nu är det dags för Scratch, och Alrik börjar med att visa hur de olika blocken är uppbyggda. Han förklarar att de olika färgerna på blocken hjälper till att visa hur de ska kopplas samman, och vad de gör för något.

Alrik He demonstrerar Scratch Alrik He demonstrerar Scratch och berättar om de olika blocken.

Först ut placerar han en gul startknapp, och under denna en blå rörelsekod som gör att katten går 10 pixlar framåt.

– Det är som att bygga lego, förklarar Alrik för klassen.

Nu börjar det bli mer avancerat och Alrik lägger till ett block för att katten ska vrida sig i en viss riktning – 90 grader. Sen visar han hur man kopierar kodblocket så att det finns ett block för vardera riktningen – uppåt, nedåt, höger och vänster.

Aml går runt bland eleverna och hjälper de som har fastnat på något moment. Hon förklarar och förtydligar också om någon inte hängt med.

Därefter är det dags att rita själva labyrinten. Detta görs i Scratchs egna ritverktyg. Det blir allt högre ljudnivå i lokalen och eleverna tittar på varandras spel och kommenterar varandras labyrinter. Eleverna tycker verkligen det är kul, och vissa börjar klicka runt och utforska Scratch på egen hand. Ljudnivån höjs ytterligare i lokalen, och det hörs glada skratt och kommentarer. Aml börjar få svårt att hinna med att hjälpa alla som räcker upp handen.

– Tänk på att väggarna i labyrinten måste vara svarta för att det ska fungera sen när vi lägger in koden, försöker Alrik få fram över sorlet i rummet.

– Det är jätteroligt att ni tycker det här är så häftigt, fortsätter han.

Klassens två lärare från Husensjöskolan hjälper också till när så behövs.

Kort om Cool Minds

Alrik He är 27 år, pedagog och IT- och elektronikansvarig på Cool Minds och berättar om verksamheten de bedriver.

– Vi håller i huvudsak till i Folkets park i Malmö där vi har våra lokaler. Där har vi VR-utrustning som är mycket populärt. Men vi har även ett lite mindre ställe i Burlöv. Där planerar vi att sätta upp en klättervägg.

– Vi hoppas även kunna starta upp ett litet kontor här i Helsingborg på sikt, fortsätter Alrik.

– Vi har nyligen gått samman med föreningen Kort om samhället och drivs därför nu som en förening istället. Det är mycket lättare att få stöd från kommunerna nu jämfört mot när vi drev Cool Minds som ett företag.

Alriks kollega, Aml Abbas, 25 år, också pedagog på Cool Minds, berättar att Cool Minds fortsätter driva även Kort om samhällets verksamhet efter sammanslagningen; bland annat julfester och soppkök för hemlösa.

Läs gärna också vår tidigare artikel om Cool Minds veckor i Helsingborg.