CyberInfo Sverige

Programmering

 • Funktioner i Python

  Att skapa och använda egna funktioner i Python är enklare än i många andra språk. Denna enkelheten kommer mycket från att vi i Python kan returnera i princip vad som helst, inte bara heltal och flyttal som är fallet i många andra språk. I andra språk måste vi ofta ta till knep som pekare för att kunna returera exempelvis strängar. Något sådant behövs inte Python, allt detta sköts i bakgrunden i Python.

  Läs mer»

 • Introduktion till Python

  Här kommer jag att gå igenom de absoluta grunderna i Python. Vi kommer att göra några små enkla program som exempel för att bättre förstå vad det är vi går igenom. Vi kommer gå igenom bland annat syntaxen i Python, variabler, if-satser, loopar med mera.

  Läs mer»

 • Kom igång med Raspberry Pi och Linux, del 2

  Har du läst del 1 av denna artikelserie kan tillräckligt mycket Linux för att kunna navigera i filsystemet, förstå dig på rättigheterna och sudo, redigera textfiler, göra filer körbara samt hitta mer hjälp om kommandon och systemet. Nu är det dags att gå vidare och titta på Raspberry Pi:en och vad det är som gör den så praktisk.

  Läs mer»

 • Kom igång med Raspberry Pi och Linux, del 1

  Raspberry Pi har förändrat världen i fler avseende än ett. För första gången kan vi köpa en relativt kraftfull dator för runt 400 kr. En Raspberry Pi version 3 har fyra kärnor på vardera 1,2 GHz och 1 GB i RAM.

  Läs mer»

 • Våra egna böcker

 • Temperaturövervakning med Raspberry Pi

  När det här projektet är klart så har vi en Raspberry Pi som övervakar temperaturen via en DS18B20 temperaturprob (finns att köpa för runt 40-80 kr till varstans). För att larma användaren om att temperaturen har överstigit ett visst gradtal tänds en lysiod. Under tiden programmet körs kan man också se temperaturen direkt på skärmen.

  Läs mer»

 • Listor i Python

  Det finns i huvudsak tre olika sorters listor i Python, vilka är vanliga listor, tupletter (skrivskyddade listor) och ordlistor.

  Läs mer»

 • Sammanställ data med Pandas

  Nu ska vi kika på hur man kan sammanställa stora datamängder i Python med hjälp av biblioteket Pandas.

  Läs mer»

 • Räkna ut primtal i Python & Scratch

  Att koda program som visar eller räknar ut primtal är ett bra sätt att lära sig om loopar på. Dessutom är det ju både praktiskt och roligt att göra. För visst är det väl bra att ha ett program nära till hands som visar om ett visst tal är ett primtal eller inte? Dessutom tränar det hjärnan att tänka logiskt.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Allt inom IT – specialist på Linux

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett IT- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, säkerhet och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker