I de flesta Linuxutgåvor har ifconfig och route ersatts med ip-kommandot. Ibland används båda verktygen. Här kommer jag att visa några användbara ip-kommandon för att komma igång. Jag kommer också visa hur dhclient fungerar, samt hur du manuellt – och oftast tillfälligt – ändrar DNS-servrarna i /etc/resolv.conf.

ip addr

Var försiktig! Tänk på att om du väljer att radera datorns IP-adress eller standard gateway kan du bli frånkopplad. Om du gör detta över en fjärranslutning, exempelvis över SSH, riskerar du att inte kunna logga in igen.

Visa information om aktuella inställningar

Med kommandot ip addr visas information om alla nätverkskort och alla adresser. Det går även att färgkoda utdatan med ip -color addr. Om man enbart vill visa IPv4-adresser, eller enbart IPv6-adresser, lägger man till -4 eller -6. Exempelvis ip -4 -color addr. Vi kan också välja att enbart visa adresserna för det nätverkskortet vi är intresserade av. I mitt fall är det nätverskortet ens3. Kommandot blir då ip -4 -color addr show dev ens3

Lägga till och ta bort IP-adresser

Jag börjar med att lista IP-adresserna på mitt nätverkskort ens3.

#> ip -4 addr show dev ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.0.8/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 5342sec preferred_lft 5342sec

Jag kan nu lägga till fler adresser. Här lägger jag till IP-adressen 192.168.0.179 med nätmasken 255.255.255.0 (/24 i slash-notation).

#> ip addr add 192.168.0.179/24 dev ens3

För att kontrollera att det fungerade kör jag återigen ip -4 addr show.

#> ip -4 addr show dev ens3
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
inet 192.168.0.8/24 brd 192.168.0.255 scope global ens3
   valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.0.179/24 scope global secondary ens3
   valid_lft forever preferred_lft forever

Här ser vi också att den nya adressen är en sekundär adress. För att ta bort den nya adressen används ip addr del som i nedanstående exempel.

#> ip addr del 192.168.0.179/24 dev ens3

Om du tar bort den första IP-adressen – 192.168.0.8 i mitt fall – kommer alla IP-adresser automatiskt att tas bort.

Lägga till och ta bort gateways

Vi börjar med att visa routing-tabellen innan vi går vidare.

#> ip route
default via 192.168.0.1 dev ens3 
192.168.0.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 192.168.0.8

För att ha något att laborera med tar jag bort min default gateway.

#> ip route del default

Nu kommer jag inte att kunna nå datorer utanför mitt egna nätverk.

#> ping 8.8.8.8
connect: Network is unreachable

För att återigen lägga till en default gateway:

#> ip route add default via 192.168.0.1

Ändra DNS-servrar

Även om DNS-servrarna inte styrs via ip-kommandot är det ändå värt att ta upp. För att tillfälligt ändra DNS-server redigerar vi filen /etc/resolv.conf. På min dator väljer jag att byta ut 192.168.0.1 mot 8.8.8.8 som är Googles DNS. Jag lägger också till 1.1.1.1 som är Cloudflares fria DNS-server i samarbete med APNIC. Man kan ha flera DNS-servrar i sin /etc/resolv.conf. Raderna ska se ut så här efter mina ändringar.

nameserver 8.8.8.8
nameserver 1.1.1.1

DHCP

DHCP-inställningar är också något som görs utanför själva ip-kommandot. Om det finns en DHCP-server på ditt nätverk kan du använda dhclient. Som argument anges nätverkskortet. Här i mitt exempel anger jag också flaggan -v för att se vad som händer.

#> dhclient ens3 -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/ens3/52:54:00:17:49:ae
Sending on   LPF/ens3/52:54:00:17:49:ae
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST of 192.168.0.8 on ens3 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.0.8 from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.8 -- renewal in 2153 seconds.

Alla inställningar har nu hämtats från DHCP-servern, så som DNS-servrar, IP-adresser, default gateway etcetera.

Detta är grunderna i ip-kommandot och dhclient. Det finns mycket mer för den som vill lära sig mer. Läs gärna igenom man ip för mer information.