Vilken nostalgi det var när jag gick igenom programmen på min gamla grafräknare från gymnasiet, en TI-83. Där hittade jag ett av mina första nyttoprogram jag någonsin skrivit. Det var ett program skrivit i ett språk kallat TI-BASIC, en version av Basic för Texas Instruments grafräknare. Året då jag skrev programmet är troligen år 2000 eller 2001.

Programmet jag skrivit är enkelt. Det är ett program för att hjälpa till med de olika elformlerna från gymnasiets elprogram. Användaren får upp olika menyer där man kan välja vad man vill räkna fram. Man matar sedan bara in värdena, exempelvis ström och spänning, och programmet räknar då fram exempelvis resistansen.

TI83

Här nedan syns några skärmdumpar från programmet under körning. Längst ner på sidan finns hela koden.

Välkomstskärmen Meny Meny Fyll i uppgifter Fyll i uppgifter Resultatet

ClrHome
Output(1,4,"WRITTEN BY"
Output(2,5,"[^JAKE^]
Output(5,2,"ELFORMLER V2.0"
Pause 
Menu("ELFORMLER","OHMS LAG",A,"EFFEKT",B,"BELASTNINGAR",C,"LEDARE",D)

Lbl A
ClrHome
Menu("OHMS LAG","U=I*R",E,"I=U/R",F,"R=U/I",G)
Lbl E
Prompt I,R
I*R->U
Disp "U IS",U
Stop

Lbl F
Prompt U,R
U/R->I
Disp "I IS",I
Stop

Lbl G
Prompt U,I
U/I->R
Disp "R IS",R
Stop

Lbl B
ClrHome
Menu("EFFEKT","P=U*I",H,"I=P/U",I,"R=U/I",J)

Lbl H
Prompt U,I
U*I->P
Disp "P IS",P
Stop

Lbl I
Prompt P,U
P/U->I
Disp "I IS",I
Stop

Lbl J
Prompt U,I
U/I->R
Disp "R IS",R
Stop


Lbl C
ClrHome
Menu("BELASTNINGAR","XC",K,"XL",L)

Lbl K
Prompt F,C
1/(2pi*F*C)->X
Disp "XC IS",X
Stop

Lbl L
Prompt F,L
1/(2pi*F*L)->X
Disp "XL IS",X
Stop


Lbl D
ClrHome
Menu("LEDARE","ALUMINIUM",M,"JARN",N,"KOPPAR",O,"PLATINA",P,"SILVER",Q,"ZINK",Z)

Lbl M
Prompt L,A
0.030*L/A->R
Disp "R IS",R
Stop

Lbl N
Prompt L,A
0.105*L/A->R
Disp "R IS",R
Stop

Lbl O
Prompt L,A
0.0175*L/A->R
Disp "R IS",R
Stop

Lbl P
Prompt L,A
0.106*L/A->R
Disp "R IS",R
Stop

Lbl Q
Prompt L,A
0.01625*L/A->R
Disp "R IS",R
Stop

Lbl Z
Prompt L,A
0.0625*L/A->R
Disp "R IS",R
Stop