CyberInfo utför konsulttjänster inom följande områden.

 • Linux & FreeBSD (installation, uppsättning & drift)
 • Webbdesign (både backend & frontend, underhåll, testning, samt drift av webbhotell m.m.)
 • Molntjänst (Google Apps, Amazon AWS m.m.)
 • Docker (support och konsultation kring Docker, samt containerisering av befintlig miljö)
 • Nätverk (uppsättning, drift och problemlösning)
 • Nagios / Icinga2 (installation, uppsättning, drift samt utveckling av plugins)
 • Programmering (C, PHP, Python, Bash m.m.)
 • Utbildningar (Linux, programmering, versionshantering m.m.)
 • Korrekturläsning & redigering (korrekturläsning och redigering av böcker och texter)
 • Skrivuppdrag (skriver artiklar, utbildningsmaterial och dokumentation)
 • Datorservice (upprustning av gammal hårdvara, installation av Linux m.m.)
 • Mentorskap (vi hjälper dig bli grym på Linux eller programmering)

Kontakta oss vid intresse