1 Introduktion                   15
 1.1 UNIX-system?                  16
 1.2 Bokens exempelprogram              16
 1.3 Andra utgåvan                  17

2 Kort historia                    19
 2.1 Högnivåspråken utvecklas            22
 2.2 Andra UNIX-liknande system           22
 
3 Installera nödvändiga verktyg            25
 3.1 Navigera i de inbygga man-sidorna        26

4 Introduktion till C                 29
 4.1 Ett första exempel               31
 4.2 Ett exempel med indata             35
   4.2.1 Första varianten             35
     4.2.1.1 Spill över med flit         38
   4.2.2 Andra varianten              39
 4.3 Övningsuppgifter                44

5 Variabler och datatyper i C             45
 5.1 Variabelnamn                  46
 5.2 Heltal                     48
   5.2.1 Portabilitet               50
   5.2.2 Signed och unsigned int          53
   5.2.3 Tecken, char               55
 5.3 Flyttal                     56
 5.4 Fält av tal                   57
 5.5 Uppräkningstypen, enum             58
 5.6 Konstruktioner, struct             59
   5.6.1 Storleken på konstruktioner        64
 5.7 Egna datatyper med typedef           66
 5.8 Unioner                     70
 5.9 Konstanter                   72
 5.10 Omvandla mellan olika typer          75
 5.11 Aritmetik                   77
   5.11.1 Modulo-operatorn             80
 5.12 Övningsuppgifter                82

6 Loopar & villkor                  85
 6.1 Jämförelseoperatorer              85
 6.2 Olika villkorssatser i C            86
 6.3 if-satsen                    86
 6.4 Logiska operatorer               91
 6.5 Nästlade if-satser               93
 6.6 Jämföra strängar                95
 6.7 Switch-satsen                  97
 6.8 Loopar                     99
   6.8.1 for-loopen                99
     6.8.1.1 Utesluta delar i for-loopen     103
   6.8.2 while-loopen               104
   6.8.3 do while                 106
   6.8.4 Avbryta en loop med break         108
   6.8.5 Hoppa över iterationer med continue    110
 6.9 Övningsuppgifter                111

7 Bitvisa operationer                 113
 7.1 Bitvis OCH & bitvis ELLER            113
   7.1.1 Exklusiv ELLER              118
 7.2 Bitvis skiftning                118
 7.3 Negation                    119
 7.4 Övningsuppgifter                120

8 Funktioner, del 1                  123
 8.1 En första egen funktion             125
 8.2 Funktionsprototyp och funktionskropp      126
 8.3 Returtyper och argument             127
 8.4 Placera funktioner i separata filer       131
 8.5 Övningsuppgifter                133

9 Minneshantering                   135
 9.1 Heap och stack                 135
   9.1.1 BSS, data och text            137
   9.1.2 Stack frames               138
 9.2 Scope                      138
   9.2.1 Block-scope                140
     9.2.1.1 Global               142
     9.2.1.2 Static               144
   9.2.2 Filbaserat scope             146
 9.3 Dynamisk minneshantering            148
 9.4 Allting handlar om null-tecknet         153
 9.5 Övningsuppgifter                159

10 Pekare                       163
 10.1 Adressen till teckenfält            165
 10.2 Skapa pekare                  167
 10.3 Mer om fält, strängar och pekare        170
   10.3.1 Andra typer av fält           173
 10.4 Pekare till pekare               175
   10.4.1 Använda pekare till pekare för fält   175
 10.5 Övningsuppgifter                178

11 Funktioner, del 2                 179
 11.1 main()                     179
   11.1.1 Behandla argument till programmet    181
     11.1.1.1 Förklaring av resten av simple-ls 189
 11.2 Fält som argument och retur          190
   11.2.1 Fält som argument            190
   11.2.2 Returnera ett fält            192
   11.2.3 Call by reference            194
 11.3 Övningsuppgifter                195
 
12 Filhantering                    197
 12.1 Strömmar och ldeskriptorer          198
 12.2 Skriva till filer med filströmmar       198
 12.3 Läsa från filer med filströmmar        201
   12.3.1 Läsa in specifkt innehåll        207
 12.4 stdin, stdout och stderr            208
 12.5 Förflytta sig i en fil             210
 12.6 Skriva och läsa med fildeskriptorer      211
 12.7 Skriva och läsa binärdata           213
   12.7.1 Skriva och läsa en enstaka variabel   214
   12.7.2 Skriva fält till en fil         216
     12.7.2.1 Blanda olika datatyper       219
   12.7.3 Lagra strukturer i filer         220
   12.7.4 Ett komplett lagerhanteringsprogram   223
 12.8 Övningsuppgifter                234

13 Introduktion till systemanrop           235
 13.1 Filsystem och rättigheter           238
   13.1.1 Rättigheter som oktala tal        240
   13.1.2 umask                  241
 13.2 Två exempelprogram               243
   13.2.1 Enkelt program för filinformation    243
   13.2.2 Program för att ändra ägaren av en fil  244
 13.3 Systemanrop, datatyper och C-standarder    246
 13.4 Felhantering och errno             249
 13.5 En egen version av touch            254
 13.6 Många fler systemanrop             255
 13.7 Övningsuppgifter                260

14 Kommunicera med skalet och andra program      263
 14.1 Rörledningar                  265
 14.2 Returkoder                   268
 14.3 Omdirigera data till och från filer      269
   14.3.1 Skriva till stderr i C          272
 14.4 Knyta samman returkoder, rörledningar och omdir273
 14.5 Miljövariabler                 277
   14.5.1 Läsa och sätta miljövariabler i C    279
 14.6 Övningsuppgifter                281
 
15 Kompilatorn, objektfiler och make         283
 15.1 De fyra stegen                 283
   15.1.1 Preprocessorn              285
   15.1.2 Kompilering               286
   15.1.3 Assembly                 288
   15.1.4 Linker                  288
 15.2 Ett par nyttiga flaggor            289
 15.3 Make                      290
   15.3.1 En Makefile för ett projekt       291
     15.3.1.1 En smartare Makefile        297
     15.3.1.2 Fler variabler och mål       299
 15.4 Delade bibliotek                301
   15.4.1 Statiska bibliotek            302
   15.4.2 Dynamiska bibliotek           305
     15.4.2.1 Titta i det dynamiska biblioteket 306
     15.4.2.2 Installera biblioteket i systemet 307
     15.4.2.3 Använda biblioteket i ett program 308
     15.4.2.4 macOS               309
     15.4.2.5 Använda tredjepartsbibliotek    312
 15.5 Övningsuppgifter                312

16 Processer, demoner, barn och föräldrar       315
 16.1 Introduktion till exec()            321
 16.2 Introduktion till fork()            323
   16.2.1 Zombie-processer             327
 16.3 system()                    329
 16.4 Demoner                    330
 16.5 Övningsuppgifter                333

17 IPC 337
 17.1 Signalhantering                338
   17.1.1 Utöka demonen med signalhanterare    339
     17.1.1.1 Utöka med ytterligare signalhantera343
     17.1.1.2 Utöka med ett klientprogram    347
 17.2 Pipes (rörledningar)              350
 17.3 FIFO (namngivna rörledningar)         351
   17.3.1 C och FIFO                355
 17.4 Meddelandeköer                 358
 17.5 Övningsuppgifter                364

18 Felsökning                     367
 18.1 GDB och LLDB                  368
   18.1.1 Installera GDB / LLDB          369
   18.1.2 Stega igenom ett enkelt program     369
   18.1.3 Övervaka variabler            373
   18.1.4 Modifiera variabler under körning    376
   18.1.5 Program med flera funktioner och argument376
   18.1.6 Titta i minnesadresser          379
   18.1.7 Undersöka minnet på djupet        381
   18.1.8 Felsöka barnprocesser          384
   18.1.8.1 GDB.                  385
   18.1.8.2 LLDB                  386
 18.2 Valgrind                    389
   18.2.1 Installera Valgrind           389
   18.2.2 Använda Valgrind             391
   18.2.3 Mer svårupptäckta minnesproblem     395
 18.3 Övningsuppgifter                399

19 Avslutning                     401

Appendix A (ASCII-tabell)               403

Appendix B (Talsystem)                409
 Bitar, bytes och det binära talsystemet       409
   Omvandla mellan binärt och decimalt       411
 Hexadecimala talsystemet              412
   Till och från binärt              413
   Hexadecimalt till decimalt           414
   Räkna ut större och mer komplicerade tal    418
 Oktala talsystemet                 418
   Till och från binärt              419
   Oktalt till decimalt              420

Källor                        423