CyberInfo Sverige
RSS flöde

Nättidningen

Här skriver vi artiklar, nyheter och reportage inom allt som rör IT. Vi strävar efter en fri och oberoende journalistik, oavsett om det gäller guider, reportage eller nyheter.

Att vara först är inte viktigt för oss, däremot att vara korrekt. Att skriva om det som ingen annan skriver om är det som sporrar oss. Att skriva om sådant som berör vanliga människor ligger varmt om hjärtat. Därför hittar du sällan affärsnyheter här, men däremot nyheter om bedrägerier, jobb, säkerhet, skola etcetera.

Vill du tipsa oss om något? Du omfattas av källskydd vilket innebär att du får vara anonym om du vill. Vi avslöjar aldrig våra källor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 • Konfigurera nätverket med systemd-networkd

  Det finns ett universellt sätt att konfigurera nätverket på i nyare Linuxutgåvor, och det är via systemd. Detta fungerar för exempelvis Debian, Ubuntu, Fedora-baserade utgåvor, Arch Linux med flera.

  Läs mer»

 • Snabbt internet, men något saknas

  Nu går vi in andra kvartalet år 2020, och många bostäder i Sverige kan få uppkopplingar på 10 000 mbit/s. Större delen av Sveriges befolkade delar har dessutom haft fiber sedan många år, och det grävs som aldrig förr för att nå ännu fler.

  Läs mer»

 • Endast 30 procent av bankerna använder QR-koder

  En undersökning genomförd av CyberInfo visar att endast 30 procent av bankerna använder QR-koder med Mobilt BankID. Tekniken med QR-kod infördes i september 2018 för att motverka bedrägerier.

  Läs mer»

 • Kort om ip-kommandot

  I de flesta Linuxutgåvor har ifconfig och route ersatts med ip-kommandot. Ibland används båda verktygen. Här kommer jag att visa några användbara ip-kommandon för att komma igång. Jag kommer också visa hur dhclient fungerar, samt hur du manuellt – och oftast tillfälligt – ändrar DNS-servrarna i /etc/resolv.conf.

  Läs mer»

 • Det här gör Datainspektionen

  Datainspektionen ska arbeta för att människors fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. I detta uppdraget ingår bland annat att informera, granska, kontrollera och ge tillstånd inom vissa lagar.

  Läs mer»

 • Antalet anmälda personuppgiftsincidenter ökar

  2019 anmäldes 3 410 personuppgiftsincidenter under perioden 1 januari till 30 september. Det motsvarar cirka 90 anmälda incidenter per vecka. Under 2018 låg antalet på cirka 70 anmälda incidenter per vecka.

  Läs mer»

 • Linux systemadministration från grunden är här

  Efter några långa veckors väntan är den äntligen här – boken “Linux systemadministration från grunden”. Leveransen från tryckeriet kom idag med UPS.

  Läs mer»

 • Antalet anmälda dataintrång på fortsatt stabil nivå

  Under 2019 anmäldes 8 764 dataintrång i Sverige enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet. Det är en minskning med 63 anmälningar mot 2018.

  Läs mer»

Jack-Benny Persson
CyberInfo Sverige

Allt inom IT – specialist på Linux

Kort om oss

CyberInfo Sverige är ett IT- och medieföretag i nordvästra Skåne som tillhandahåller böcker, utbildningar, nyheter och konsulttjänster inom Linux, BSD och programmering.

CyberInfo Sverige är godkänd för F-skatt, är momsregistrerat och innehar utgivningsbevis för webbplatsen www.cyberinfo.se.

Våra böcker