Inatt har jag uppdaterat två av mina Nagios-plugins, check_domain och check_meteoalarm.

Anledningen till uppdateringen av check_domain är att formatet på whois-datan för .com- och .net-domäner hade ändrats, vilket gjorde att awk inte kunde matcha rätt sträng.

Detsamma gäller för check_meteoalarm. Webbsidan hade ändrats vilket gjorde att det reguljära uttrycket inte längre kunde matcha värdervarningarna. Istället fick man UNKNOWN när en varning var utfärdad. Detta är nu åtgärdat i den nya versionen. Uppdatera check_meteoalarm omedelbart ifall ni använder det, då den gamla versionen inte rapporterar vädervarningar korrekt!

Vänligen rapportera eventuella buggar i scripten på Github under respektive repo.