Att få till svenska tecken i konsolen i FreeBSD är inte alltid det enklaste och mest självklara. Dessutom använder FreeBSD som standard ISO-8859-1, en teckenkodning som inte är lika populär längre. UTF-8 är istället den kodning som har kommit att bli de-facto standard.

Följande steg är testade och fungerar i FreeBSD 11.

Ändringar i /etc/rc.conf

Lägg till följande rad i din /etc/rc.conf. Har du redan en keymap-rad så ändra så att den stämmer överens med nedanstående (endast för FreeBSD 11, äldre versioner använder “swedish.iso.kbd”).

keymap="se"

Förut har man behövt ändra fonter för att svenska tecken ska fungera tillfredställande i konsolen, men detta har jag inte behövt sedan FreeBSD 11 och deras nya vt-konsol och den nya keymappen “se”.

Ändringar i /etc/login.conf

Antingen kan man här skapa en egen login-klass för användare som ska använda svenska tecken och UTF-8 eller lägga till det för alla användare i klassen default. Jag brukar själv lägga till det för alla användare.

Lägg till följande rader i slutet av default-klassen:

:charset=UTF-8:\
:lang=en_US.UTF-8:

OBS: Glöm inte att avsluta raden ovanför dessa rader med ett \.

Spara filen och kör sedan kommandot cap_mkdb /etc/login.conf för att generera en ny binärfil.

Starta om datorn och logga in som vanligt. Du bör nu ha UTF-8 som teckenkodning och kunna skriva svenska tecken utan problem i konsolen.

Svenskt tangentbord i X

För att få svenskt tangentbord att fungera i X om du bara kör en vanlig fönsterhanterare är det enklast att bara lägga till nedanstående rad i din .xinitrc, ovanför starten av din fönsterhanterare.

setxkbmap -layout "se" &