Idag gick StickerApp / CaseApp ut med information om att de har blivit utsatta för ett dataintrång. De meddelar i ett utskick att det finns en möjlighet att användarinformation kan ha kommits åt. Det rör sig i så fall om bland annat användarnamn, lösenord och personuppgifter.

De poängterar i sitt utskick att de inte lagrar någon betalningsinformation.

Vidare skriver de att de har åtgärdat problemet och har bytt ut infekterad kod. De har också anmält incidenten till Datainspektionen.