SSD-diskar har sjunkit kraftigt i pris de senaste tre åren. Vi är många som lagt över våra systemdiskar till just SSD med alla de fördelar som de för med sig. Och fördelarna är många; de är snabba, tysta, svala och saknar sköra mekaniska delar.

Det finns dock fortfarande en nackdel även om den håller på att försvinna, och det är lagringskapaciteten. SSD-diskarna har ännu inte kommit ikapp de mekaniska diskarna vad gäller lagringskapaciteten, åtminstone inte vad gäller priset. Av den anledningen är det många av oss som använder SSD-diskar till systemdisk och en eller flera mekaniska diskar som lagringsdiskar eller backup-diskar.

Nackdelen med att använda mekaniska diskar som lagringsdiskar är att de brummar. Vill man bygga en tyst arbetsstation med SSD-diskar, tysta märkesfläktar och stora kylflänsar så kommer alltid den mekaniska disken att föra oväsen.

Men det finns en lösning, och det är att helt enkelt sätta de mekaniska diskarna i viloläge när de inte används. För att de inte ska starta upp av sig själva så avmonterar jag först disken och sätter den sen i viloläga med hdparm-kommandot.

Stänga av och starta upp disken

I nedanstående exempel använder jag disken /dev/sdb och monteringspunkten /mnt/storage. Anpassa dessa efter ditt eget system.

umount /mnt/storage
hdparm -Y /dev/sdb

Att starta upp disken igen är enkelt. Den startar av sig själv så fort den monteras mount-kommandot.

mount /dev/sdb1 /mnt/storage

Nu är disken i drift och monterat i systemet igen.

För att kontrollera om en disk är aktiv eller i viloläge kan detta göras med hdparm -C /dev/sdb.

Tips & trix

Istället för att använda /dev/sdb är det bättre att använda diskens ID, exempelvis /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD1002FAEX-00Z3A0_WD-XXXXXXXX. Ibland kan diskar byta från exempelvis sdb till sdc om du exempelvis stoppar i fler diskar, eller byter SATA-port och så vidare.

Lägger du till disken i /etc/fstab slipper du ange både partition och monteringspunkt när du ska montera disken igen. Då behöver du bara skriva mount /storage så startas och monteras disken igen. Exempel på hur en rad i fstab ser ut visas nedan. Notera att hela texten nedan ska stå på en och samma rad.

/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD1002FAEX-00Z3A0_WD-XXXXXXX-part1  /storage  ext3
defaults,noauto 0  0