Det finns mängder med olika lösningar för fjärrskrivbord i Linux, alltifrån den gamla klassikern XDMCP som har funnits länge till mer moderna varianter som VNC och NoMachine. Det finns även implementeringar av Microsofts RDP för Linux. De varianter vi kommer att gå igenom här är XDMCP och två olika lösningar för VNC. Samtliga exempel är baserade på Debian Stretch med LightDM som login-manager.

XDMCP

XDMCP står för X Display Manager Control Protocol och kom redan 1989 i X11R4. Med XDMCP kan man logga in på en fjärrdator som om den vore lokal. När du ansluter din X-server till fjärrmaskinen får du upp inloggningsskärmen på fjärrmaskinen, precis som om du satt vid den lokalt. För att ansluta till en fjärrmaskin finns det olika tillvägagångssätt. Den kanske äldsta och enklaste om du använder ett Linux-system är att helt enkelt starta en ny X-display som ansluts till fjärrmaskinen. Detta görs med kommandot X -query fjarr.example.com :1. Observera att du måste ändra :1 till nästa lediga X-display på ditt system. Du växlar sedan mellan din egna lokala X och fjärrdatorns X med CTRL-ALT-Fn knapparna. CTRL-ALT-F7 brukar vara din lokala X och första fjärrdatorn blir då CTRL-ALT-F8.

Tillåta XDMCP-anslutningar

För att tillåta XDMCP-anslutningar till en dator måste detta oftasts först aktiveras. Under Debian med LightDM görs detta i filen /etc/lightdm/lightdm.conf. I denna filen lägger du till eller avkommenterar raderna nedan.

[XDMCPServer]
enabled=true

Starta sedan om din LightDM antingen genom att starta om datorn eller bara genom att starta om LightDM med t.ex. /etc/init.d/lightdm restart.

XDMCP över VNC

Observera att du måste ha en X-server på din lokala dator för att kunna logga in på en fjärrdator över XDMCP. Om du inte har en lokal X-server, t.ex. på din mobiltelefon, din Windows-dator eller kanske din surfplatta, så kan du istället använda VNC. Men för detta behöver vi starta en VNC-server på fjärrdatorn. VNC-servern kommer då i sin tur att koppla sig upp mot XDMCP på fjärrdatorn. LightDM har faktiskt inbyggt stöd för just detta. Det enda du behöver på din lokala dator är en VNC-klient. Däremot behöver du installera en VNC-server på fjärrdatorn. Här kommer vi använda TightVNC. Detta installeras på fjärrdatorn med apt-get install tightvncserver. Därefter är det dags att slå på VNC i LightDM. Avkommentera och anpassa raderna nedan i /etc/lightdm/lightdm.conf så att det passar dig (upplösning, färgdjup m.m.).

[VNCServer]
enabled=true
width=1366
height=768
depth=24

Glöm inte att du även måste slå på XDMCP som vi gick igenom ovan.

Fristående VNC

Om du istället vill köra egna VNC-servrar, utan att blanda in XDMCP, antingen för att få tillgång till ett nytt skrivbord som sparas även om du stänger av VNC-klienten, eller för att logga in på ditt befintliga lokala skrivbord så finns varianter för detta också.

VNC med ett nytt skrivbord

Till detta kan man använda tightvncserver som vi såg tidigare med XDMCP. När detta väl är installerat (apt-get install tightvncserver) kan du starta servern som din vanliga användare. Det första som sker då är att du måste välja ett lösenord för VNC-servern. Detta är till för att förhindra att vem som helst kan ansluta till VNC-servern (och därmed logga in som din användare på systemet). Därefter startas servern i bakgrunden och får port 5901 (första TightVNC-servern, den andra servern får 5902 osv). För att ansluta dig till servern behöver du en VNC-klient som klarar TightVNC’s egna protokoll. RealVNC klarar det utmärkt. Annars finns i Debian xtightvncviewer som installeras med apt-get install xtightvncviewer. När du startar xtightvncviewer får du upp ett fönster där du ska ange IP-adressen till servern. Tänk på att du också måste ange portnumret, t.ex. 192.168.0.4:5901. Det du ser nu är ett helt nytt skrivbord. Här kan du starta nya program och arbeta för att sedan stänga av din VNC-klient när du är klar. När du loggar in igen finns allting kvar precis som du lämnade det.

VNC med det befintliga skrivbordet

För att komma åt det befintliga skrivbordet som en inloggad användare i Linux kan man enklast använda programmet x11vnc. Även detta finns som färdigt paket i Debian och installeras enklast med apt-get install x11vnc.

Först och främst bör vi säkra upp x11vnc med ett lösenord så att inte vem som helst kan komma åt ditt skrivbord. Skapa en lösenordfil med echo mitthemligalösenord > ~/.vncpass. Starta därefter x11vnc med kommandot x11vnc -forever -passwdfile ~/.vncpass -display :0. Nu kan du på en annan dator ansluta till ditt befintliga skrivbord. En vanlig VNC-klient på Debian installeras med apt-get install vncviewer och startas sedan med kommandot vncviewer.

Säkerheten

Observera att samtliga av dessa lösningar är helt okrypterade och skall inte användas över internet! De ska helst inte ens användas på ett lokalt nätverk, såvida det inte är ditt privata nätverk hemma. Vem som helst kan avlyssna okrypterad trafik och därmed få reda ditt lösenord. Om du vill ansluta över internet till din dator hemma kan du antingen använda någon form av VPN-tunnel, alternativt tunnla VNC-trafiken över SSH.