Under 2019 anmäldes 8 764 dataintrång i Sverige enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet. Det är en minskning med 63 anmälningar mot 2018.

Antalet anmälda dataintrång har ökat stadigt sedan 2004, för att nå toppen 2013 då hela 11 010 dataintrång anmäldes. Året därpå, 2014, minskade antalet till 8 200. Från 2015–2017 låg antalet på mellan 6 500 och 7 500. De två senaste åren, 2018–2019, har antalet anmälda dataintrång legat på runt 8 800. Det är samma nivå som 2012.

Antalet anmälda dataintrång